อติเทพ จันทร์เทศ เรื่องและภาพ

หลังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกประกาศให้ปิดสถานบันเทิง สถานศึกษา รวมถึงสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามมาด้วยการประกาศใช้พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมเป็นต้นมา 

มาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ด้วยการเปิดห้างสรรพสินค้าและสถานที่อื่นๆ ที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสจึงเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 

มาฟังเสียงคนขอนแก่นในวันเปิดห้างฯ เป็นวันแรก 

“การเปิดห้างเป็นสัญญาณที่ดีว่า เราสามารถควบคุมโรค (โควิด-19) ได้ดีในระดับหนึ่ง”

“เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลผ่อนปรนเคอร์ฟิวและเปิดห้าง”

“ถ้ามองในสายตาของรัฐบาล ก็โอเค แต่สำหรับประชาชนทั่วไปรัฐบาลไม่มีผลงานอะไรโดดเด่น” เสียงสะท้อนจากคนขอนแก่นในวันเปิดห้าง (17 พฤษภาคม 2563)

 

 

image_pdfimage_print