กลุ่มต้านเหมืองดงมะไฟยื่นผู้ว่าฯ ค้านต่อประทานบัตรเหมืองหิน จ.หนองบัวลำภู

ภาพหน้าปกจาก กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จ.หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู – กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ส่งจดหมายข่าวถึงสื่อมวลชน ระบุว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มฯ จำนวน 10 ได้ เข้ายื่นหนังสือต่อ ธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอทราบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรและการขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้รับหนังสือแทน 

นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังได้ยื่นหนังสือคัดค้านการรับจดทะเบียนคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2700/15393 ต่ออุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มี อมลวรรณ เปี่ยมชัยนันท์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้รับหนังสือแทน 

จดหมายข่าวระบุอีกว่า สืบเนื่องจากกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูว่า ได้รับจดทะเบียนคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 27221/15393 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการยื่นคำขอประทานบัตร จึงเดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ และอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อแจ้งว่า ชาวบ้านไม่เห็นด้วย

ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ขณะยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อคัดค้านการของเอกชน เครดิตภาพ – กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จ.หนองบัวลำภู

บัวลอง นาทา ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได กล่าวในจดหมายว่า การจัดประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่มีมติเห็นชอบให้บริษัทที่มีความขัดแย้งกับชาวบ้านเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ นั้น มีข้อน่าสงสัยหลายอย่าง ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จังหวัดตั้งขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรถูกนำไปใช้ในการพิจารณาใดๆ เพราะยังไม่มีการระบุว่ามตินั้นเป็นมติที่ไม่ถูกต้องและโปร่งใสหรือไม่

ส่วน เปี่ยม สุวรรณสนธ์ ตัวแทนกลุ่มฯ กล่าวในจดหมายข่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่มีความขัดแย้งและได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองและโรงโม่หินมาตลอด 26 ปี และยังได้คัดค้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรามีข้อมูลจากคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ที่ระบุว่า การที่จะเข้าไปทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต้องมีการให้ข้อมูลกับชาวบ้านอย่างถูกต้องและครบถ้วน หากมีปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ก็ทำเหมืองไม่ได้ทั้งนี้ ตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับหนังสือ แต่ระบุว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ส่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้รับหนังสือจากชาวบ้าน และกล่าวว่า “จะรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียนและจะตอบหนังสือกลับไป”