พฤษภาฯ เลือดปี’ 53 (23) – สำรวจคนอีสานตายกลางกรุงปี 53

หมายเหตุ: Interactive Infographic อาจใช้เวลาในการแสดงผลช้า 

วิธีการดูข้อมูล

(1) กดตรงตำแหน่งสัญลักษณ์รูปคนที่ต้องการ

(2) กดคำสั่งเพื่อดูข้อมูล (ในโทรศัพท์จะอยู่บริเวณด้านล่างของแผนที่)

อ้างอิง: ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ษ.-พ.ค. 53 (ศปช.)

Scroll Up