หทัยรัตน์ พหลทัพ เรื่อง

อติเทพ จันทร์เทพ ภาพ

เดือนวาด พิมวนา นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี 2546 ร่วมสังเกตการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 อยู่บ่อยครั้ง ทำให้เธอเห็นว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมที่เธอเห็นเป็นอีสานที่ต้องการเรียกร้องสิทธิทางการเมือง แต่ก็ถูกปราบปรามที่เรียกว่า เรียกคืนพื้นที่หรือกระชับพื้นที่

แม้เธอไม่ใช่คนอีสาน แต่ก็เห็นคนอีสานส่วนใหญ่เป็นผู้สูญเสียที่รอการสะสางความยุติธรรม เช่นเดียวกับงานวรรณกรรมที่เธอบันทึกเรื่องราวความเจ็บปวดนั้นผ่านงานเขียนก็ก็รอวันเวลาที่จะบอกเล่าเช่นกัน

image_pdfimage_print