พฤษภาฯ เลือดปี’53 (28) – ศิลปะของคนเสื้อแดงที่ถูกลืม

ถนอม ชาภักดี เป็นนักวิจารณ์ศิลปะ และอาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความสำคัญศิลปะของสามัญมากกว่าศิลปะของชนชั้นนำ โดยเฉพาะในช่วงการชุมนุมทางการเมือง 2553 เขาเคยพานักศึกษาเข้าไปช่วยผลิตสื่อรณรงค์ทางการเมือง ทว่าหลังการสลายการชุมนุม สื่อรณรงค์เหล่านั้นก็อันตรธานหายไป ไม่มีใครเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นทางการ 

หทัยรัตน์ พหลทัพ เรื่อง
อติเทพ จันทร์เทศ ภาพ

ดูบทสัมภาษณ์ฉบับวิดีโอได้ที่นี่