ภาพปก โดย องค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชั่นเเนล (พีไอ)

กรุงเทพฯ – (7 มิถุนายน 2563) การประชุมของคณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNWG) เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: ปัญหาท้าทายใหม่ แนวทางการดำเนินงานใหม่ เอเชียและแปซิฟิก” จะจัดขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายนนี้ (ด้วยเหตุผลของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) 

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและภาคีเครือข่ายอีก 53 องค์กร อาทิ องค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชั่นเเนล (พีไอ) มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม กรีนพีซ ประเทศไทย จึงยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่านสื่อมวลชนถึงคณะทำงานฯ เพื่อเรียกร้องให้ผู้จัดการประชุมอภิปรายในประเด็นการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิที่ถูกคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมที่เกิดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้คณะทำงาน UNWG แสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ปลอดจากการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมและการฟ้องคดีปิดปาก 

จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้มีใจความสำคัญโดยเรียกร้องให้ผู้จัดประชุมฯ สอบถามความคืบหน้าจากรัฐบาลไทยในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเมื่อปี 2561 เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการดำเนินคดีเพื่อขัดขวางการปกป้องสิทธิมนุษยชนของนักปกป้องสิทธิทั้งหญิงและชาย รวมถึงให้มีการคุ้มครองหรือรับรองการทำงานของหญิงและชายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพราะตอนนี้ยังไม่มีสถานะทางกฎหมาย 

“ขอเรียกร้องให้คณะทำงานฯ และหน่วยงานอื่นๆ สนับสนุนให้รัฐบาลไทยลดการเอาผิดทางอาญากับความผิดฐานหมิ่นประมาทและให้ยกเลิกบทลงโทษทางอาญาใดๆ กับความผิดฐานหมิ่นประมาท” จดหมายเปิดผนึกระบุและเรียกร้องอีกว่า “ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ทำงานในประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนใช้ทรัพยากรและอำนาจที่มีอยู่เพื่อประกันว่า รัฐบาลไทยและหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจะยุติการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันที โดยเฉพาะต่อผู้หญิง” 

ปรานม สมวงศ์ องค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชั่นเเนล (พีไอ) ถือสถิติของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิถูกละเมิดสิทธิฯ เครดิตภาพ : พีไอ

ปรานม สมวงศ์ ตัวแทนองค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชันเเนล (พีไอ) ให้สัมภาษณ์ผ่านจดหมายข่าวว่า การคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐหรือหน่วยงานธุรกิจ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และยังเป็นการละเมิดหลักการชี้นำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ที่กำหนดว่า “เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัท รัฐบาลต้องดำเนินการให้เกิดการเยียวยาที่เข้มแข็งและเหมาะสมต่อผู้เสียหาย” 

“เวทีนี้ควรมีประเด็นสำคัญอย่างการคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (SLAPP) ของภาคธุรกิจในทุกเวทีอภิปรายด้วย เพราะสถานการณ์ในไทยตอนนี้ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนตกเป็นเป้าหมายการฟ้องคดีเพื่อขัดขวางการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิในที่ดิน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก” ตัวแทนพีไอ ประเทศไทยกล่าว  

ตัวแทนจากองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชันเเนล (พีไอ) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2557 – 2562  มีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดีอย่างน้อย 440 คน รวมทั้งมีการทำร้ายร่างกายสมาชิกกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จังหวัดเลย ซึ่งบริษัทเหมืองทองคำและหน่วยงานรัฐได้ฟ้องดำเนินคดีต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในปีดังกล่าวถึง 22 คดี

ก่อนหน้านี้กลุ่มสื่อมวลชนอีสานได้ออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้สมาคมนักข่าวและองค์กรที่เกี่ยวข้องออกมาปกป้อง สุชาณี รุ่งเหมือนพร อดีตนักข่าววอยซ์ทีวีผู้ถูกบริษัทเอกชนผู้ประกอบธุรกิจฟาร์มไก่ฟ้องร้องหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าวที่ศาลชั้นต้นจำคุก  2 ปี โดยไม่รอลงอาญา 

image_pdfimage_print