อติเทพ จันทร์เทศ เรื่องและภาพ

ขอนแก่น – วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) ตัวแทนกลุ่มขอนแก่นพอกันทีเข้ายื่นหนังสือต่อเทศบาลเมืองขอนแก่นเพื่อเสนอแนวทางการจัดสวนและตกแต่งบริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น ให้มีความหมายตามหลัก 6 ประการของคณะราษฏร พร้อมอ่านแถลงการณ์ต่อกรณีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลขอนแก่นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา

ตัวแทนนักศึกษาและประชาชนจากกลุ่มขอนแก่นพอกันทีขณะยื่นหนังสือถึงเทศบาลเมืองขอนแก่น โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอนแก่นเป็นผู้รับหนังสือ

แถลงการณ์บางส่วนระบุว่า กลุ่มขอนแก่นพอกันที ในฐานะพลเมืองชาวขอนแก่น ได้จัดทำภาพตัวอย่างการออกแบบการจัดสวนตกแต่งรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อส่งมอบให้แก่เทศบาลนครขอนแก่นได้นำไปปรับใช้ เพื่อตกแต่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยให้เกิดความสง่างามตามพื้นที่ 

นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุอีกว่า การส่งสัญญาณและร่วมสัญญาถึงการรักษาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม ไม่มีสิ่งบดบัง หักพัง ถูกเคลื่อนย้าย หรือสูญหายไป เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ตระหนักและรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ นิติรัฐ นิติธรรม และความยุติธรรมให้คงอยู่ถาวรสืบไป” 

“การจัดสวนตกแต่งบริเวณรอบตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งมีลักษณะรกทึบ ไม่เป็นระเบียบ กีดขวางการเข้าถึง และบดบังความงามของตัวอนุสาวรีย์ ทำให้เสียความสวยงามของภูมิทัศน์ เนื่องจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจังหวัดขอนแก่นเป็นลัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย” แถลงการณ์ระบุ 

ทั้งนี้ แถลงการณ์ได้เรียกร้องให้เทศบาลเมืองขอนแก่นจัดสวนและตกแต่งบริเวณรอบตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตามหลักแนวคิด ดังนี้ 1. มองภาพรวมการจัดสวนเป็นแฉกดาวดอกไม้คล้ายลายของผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของภาคอีสาน 2. มองจากด้านบนเป็นรูปดอกบัวบานรัศมี หมายถึง ประชาธิปไตยที่เบ่งบานเรืองรอง 3.  ไม้ดอกไม้ประดับหลากสี หมายถึง ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมที่อยู่ร่วมกัน 4.กลีบแฉก 6 กลีบ หมายถึง หลัก 6 ประการที่คณะราษฎรได้วางไว้เมื่อเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง อันได้แก่ หลักเอกราช หลักความปลอดภัย หลักเศรษฐกิจ หลักความเสมอภาค หลักเสรีภาพ และหลักการศึกษา

รูปแบบการจัดสวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น ให้มีความหมายตามหลัก 6 ประการของคณะราษฏรที่กลุ่มขอนแก่นพอกันทีเสนอให้เทศบาลเมืองขอนแก่น ภาพจาก กลุ่มขอนแก่นพอกันที

กุลธิดา กระจ่างกุล ตัวแทนกลุ่มฯ กล่าวภายหลังการยื่นหนังสือว่า อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยในจังหวัดขอนแก่นเป็นอนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญต่อทางจังหวัด ทางกลุ่มฯ จึงอยากเรียกร้องให้ปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามกว่าเดิม จากเดิมที่ทางเทศบาลได้จัดทำที่มีลักษณะรกทึบ ไม่เป็นระเบียบ กีดขวางการเข้าถึง และบดบังความงามของตัวอนุสาวรีย์

“ทางกลุ่มฯ ได้ออกแบบให้ตัวสวนมีความหมาย สอดคล้องกับหลักแนวคิดตามที่ระบุ เพื่อทำให้ตัวอนุเสาวรีย์จังหวัดขอนแก่นสวยงาม น่ามอง และถูกใส่ใจในทุกรายละเอียดเกี่ยวกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย” กุลธิดากล่าวทั้งนี้ การจัดประกวดแบบเสนอแนวทางการจัดสวนและตกแต่งบริเวณรอบตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สืบเนื่องมาจากกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มขอนแก่นพอกันทีได้ประกาศระหว่างการทำกิจกรรมเพื่อรำลึกวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยเชิญชวนให้นักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมประกวดการจัดสวนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น ซึ่งแบบที่ได้มาจากการที่ประชาชนส่งเข้าร่วมกิจกรรมทางเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มขอนแก่นพอกันที ตัวแทนกลุ่มฯ จึงนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

image_pdfimage_print