(วิดีโอ) อีสานต้องปลดแอก: ปกป้องสิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม

“ถึงเวลาอีสานต้องปลดแอก ปกป้องสิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม สิทธิความเป็นคน ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560”

บรรยากาศงานชุมนุมอีสานปลดแอก ปลาแดกจงเจริญ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์ เรื่องและภาพ

Scroll Up