(วิดีโอ) ปักหลักสู้เพื่อปิดเหมือง จ.หนองบัวลำภู

“พวกเราต่อสู้มา 26 ปี เราก็ต้องสู้ต่อ จะให้มันจบในรุ่นนี้ จะไม่ให้มันมีไปข้างหน้าอีก” เป็นเหตุผลให้กลุ่มอนุรักษ์เขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จ.หนองบัวลำภู ประกาศปักหลักนอนหน้าเหมืองตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563

อติเทพ จันทร์เทศ เรื่องและภาพ