เมียฝรั่งในอีสาน – สำรวจหมู่บ้านเขยฝรั่ง จ.อุดรธานี (10)

ณ ตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีชาวตะวันตกแต่งงานกับหญิงไทยถึง 500 คน จนชาวบ้านเรียกติดปากว่า “ตำบลเขยฝรั่ง” มีเหตุอะไรทำไมให้ชาวตะวันตกเลือกมาเป็นเขยอีสานในตำบลแหล่งนี้

กฤษฎา ผลไชย เรื่องและภาพ