19 กันยา เสียงอีสาน ทวงอำนาจคืนราษฎร

อติเทพ จันทร์เทศ และ นราธิป ทองถนอม ภาพ
“ผมจินตนาการไม่ออกว่า ถ้าเราไม่เสียภาษีเพื่อบำรุงสถาบันกษัตริย์ แต่เอามาแจกจ่ายให้ผู้ยากไร้มันจะเป็นยังไง”
อานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ปราศรัยบนเวที 19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ