เลย – จดหมายข่าวจากกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได จ.หนองบัวลำภูระบุว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯ กว่า 10 คน ได้เดินทางไปยังบ้านนาหนองบง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเรียนรู้พื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำและถอดบทเรียนการต่อสู้คัดค้านเหมืองแร่ทองคำ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแผนการฟื้นฟูเหมืองแร่ทองคำฉบับภาคประชาชนกับกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน รอบเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย โดยเฉพาะการทำเหมืองแร่ทองคำบนภูทับฟ้าและภูซำป่าบอน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งต่อมาส่งผลกระทบต่อชาวบ้านจนนำมาสู่การคัดค้าน

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได จ.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบเหมืองแร่ทองคำ จ.เลย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563

สุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ แกนนำกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ให้สัมภาษณ์ในจดหมายข่าวว่า การต่อสู้ของชาวบ้านกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายแร่ เรื่องสิทธิและไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีเหมืองแร่จากหลายพื้นที่และนำประสบการณ์มาปรับเปลี่ยนเพื่อใช้สำหรับการต่อสู้ กระทั่งนำไปสู่การฟ้องศาล

ขณะที่ นัฐวุฒิ ภาโนมัย ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได กล่าวว่า ถ้ากลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดทำได้ เราก็ต้องทำได้เหมือนกัน 

ทั้งนี้การลงพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้ระหว่างชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันไดและกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน รอบเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย นับว่าเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่ – ผาจันได ได้ปิดทางเข้า – ออกเหมืองหินปูน ต.ดงมะไฟ จ.หนองบัวลำภูมาตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 

image_pdfimage_print