คนรุ่นใหม่ – มัธยม KKC กับพลังนักเรียนขอนแก่น (10)

“ผมรู้สึกว่า มันถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนแปลง ทุกคนก็ตื่นตัวแล้ว”
ขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ แกนนำภาคีนักเรียน KKC จ.ขอนแก่น
 
หทัยรัตน์ พหลทัพ เรื่อง
อติเทพ จันทร์เทศ ภาพ
 
Scroll Up