มาโนช พรหมสิงห์ ภาพปก  
ไพรยุทธ สะกีพันธ์ : เรื่อง

อ้อมแขนล่องหนอุ้มคนหาย

เป็นตายไม่รู้ว่าอยู่ไหน

สบตาบอดสีไม่มีอะไร

หายไป หายไป ซ่อนในแววตา

อิสรภาพไร้หนคนอุ้มหาย

ประชาธิปไตยตายไปต่อหน้า

ฆาตกรรมอ้อมแขนโอบแสนยา

ลับหายต่อสายตาคณาธิปไตย

เงียบงำคำอธิบายกลบหายนะ

การฆ่าเหมือนอารยะผู้เป็นใหญ่

เลือกเหยื่ออุ้มหายรายต่อไป

ตัดสิทธิ์ลมหายใจใครกี่คน

อ้อมแขนล่องหนอุ้มคนหาย

คิดฝันอันตรายไปทุกหน

ส่งเสียงศรัทธาประชาชน

หยุดอุ้มหาย กลับค่ายกล ก่อนสนธยา

image_pdfimage_print