กิตติธัช สังข์จุ้ย นักศึกษาฝึกงาน The Isaan Record เรื่อง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระบบุว่ามีจังหวัดในภาคอีสานที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 7 จังหวัด รวม 21 คน ประกอบด้วย ชัยภูมิ 7 คน  นครราชสีมา 7 คน ขอนแก่น 3 คน เลย 1 คน อุดรธานี 1 คน อุบลราชธานี 1 คน และอำนาจเจริญ 1 คน ส่วน

จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในภาคอีสานมีทั้งหมด 13 จังหวัด ประกอบไปด้วย กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย และหนองบัวลำภู 

ทั้งนี้ การระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่ม (Cluster) จากกรณีตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 63 ทำให้เกิดการระบาดกระจายไปตามแต่ละพื้นที่ สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานนั้นเริ่มพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 23ธ.ค.63 ในพื้นที่จ.นครราชสีมา และจ.ขอนแก่น

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 สถานการณ์ประกอบไปด้วย 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด 2.พื้นที่ควบคุม 3.พื้นที่เฝ้าระวังสูง 4.พื้นที่เฝ้าระวัง ในแต่ละสถานการณ์จะมีมาตราการในการป้องกันที่แตกต่างกันไปตามระดับความรุนแรงของแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่ภาคอีสานจะสามารถจัดให้อยู่ในเกณฑ์ของพื้นที่เฝ้าระวังสูง เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ราย

ในส่วนของภาคอีสานมีมาตรการรับมือโรคระบาดของแต่ละจังหวัดเพิ่มจากส่วนกลาง ได้แก่ จ.ชัยภูมิ มีการประกาศงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่หากมีความจำเป็นต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนภายใน 7 วัน ส่วนการจัดงานประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ สามารถจัดได้แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัดและห้ามมีการจัดมหรสพเฉลิมฉลองภายในงาน 

ส่วนจ.นครราชสีมา มีการประกาศให้ส่วนราชการตั้งด่านเพื่อป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างชาติเข้าพื้นที่ และให้หน่วยงานด้านสาธารณะสุขทำการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางค้ากุ้ง แรงงานต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่แออัด และแรงงานต่างชาติที่อยู่ในที่พักก่อสร้าง

และ จ.บุรีรัมย์ มีมาตรการให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันภายในที่พักอาศัย หรือสถานที่เฉพาะสถานที่ ได้มีการจัดไว้ให้ ส่วนพื้นที่สีอื่น ๆ ให้มีการเฝ้าระวังและต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส เช่นเดียวกันในจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่เสี่ยงจะต้องทำการแจ้งต่อเจ้าพนักงานเพื่อทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

image_pdfimage_print