อนุชา วรรณาสุนทรไชย : เรื่อง

คุณค่า

อันใด

ของ

คน

จึงกำหนด

คน

เป็น

เจ้าแผ่นดิน

บทสรุป

ของ

ความเป็นคน

เทวดา

หรือ

สัตว์เดรัจฉาน

ใครเล่า

เป็น

ผู้ชี้ขาด

ในเมื่อ

คน

ที่เป็น

คน

ต่าง

โดดเดี่ยว

ไม่ต่างกัน

เมื่อ

คุณค่า

ของ

คน

เท่ากับ

เงิน

เรา

จึง

หลงหาย

ไปโดย

ไม่มี

เงื่อนงำ

image_pdfimage_print