แถลงการณ์กองบรรณาธิการ The Isaan Record

เรื่อง เว็บไซต์ The Isaan Record ไม่ใช่องค์กรล้มเจ้าและจะดำเนินการฟ้องร้องผู้กล่าวหา 

จากกรณีที่มีเว็บไซต์ข่าวบางแห่งได้กล่าวหาว่า เว็บไซต์ The Isaan Record ผลิตเนื้อหาล้มเจ้านั้น กองบรรณาธิการฯ ขอปฏิเสธว่า ไม่เป็นความจริงตามที่กล่าวหา แต่ The Isaan Record เป็นองค์กรที่ผลิตข่าวเชิงลึก และ สารคดีเชิงข่าว ในรูปแบบวิดีโอและรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้คนอีสาน เป็นภูมิภาคที่ประชากรและพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีสโลแกนว่า “สื่ออีสาน เพื่อคนอีสาน” 

ที่ผ่านมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสาน สิทธิมนุษยชนและคนชายขอบ โดยมีผลงานเป็นซีรีส์เรื่องยาว อาทิ ซีรีส์ชุด “ลมหายใจหน้าฮ้านหมอลำ” ซีรีส์ชุด “ความหวานและอำนาจ” ซีรีส์ชุด “ความรัก เงินตราและหน้าที่ : เมียฝรั่งในอีสาน” ซีรีส์ชุด “พลังคนรุ่นใหม่แห่งที่ราบสูง” ซีรีส์ชุด “LGBTIQ+ อีสาน” เป็นต้น โดยนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้รับสารได้เข้าใจคนอีสานมากขึ้น 

ทั้งนี้มีบรรณาธิการภาษาไทย คือ หทัยรัตน์ พหลทัพ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2562 เคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวอาวุโสขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) แต่ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา ในขณะนี้จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Thai PBS

ส่วน Mr.David Streckfuss ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ The Isaan Record แต่เป็นผู้ดูแลต่อจาก Lizzie Presser และ Glenn Brown ชาวอเมริกัน 2 คนที่ทำงานในโครงการ Princeton in Asia (PIA) ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ฯ มาตั้งแต่ปี 2554 

การกล่าวหาเว็บไซต์ The Isaan Record ไม่ว่าทางวาจาหรือการนำเข้าด้วยเครื่องมือทางอิเล็คทรอนิคส์ ทางกองบรรณาธิการฯ จะปรึกษาทีมทนายและดำเนินการฟ้องร้องต่อไป 

กองบรรณาธิการ The Isaan Record

วันที่ 20 เมษายน 2564 

image_pdfimage_print