ม.112 กรงขังศิลปิน

“ถ้าเราไม่มีกฎหมายอาญามาตรา 112 เราจะพูดเรื่องอะไรก็ได้ ศิลปินที่ไม่แสดงเจตนารมณ์ของตัวเอง หรือความคิดอีกด้านของกระแสหลัก เป็นปัญหาให้งานสร้างสรรค์ไม่ทะลุทะลวง” 

ธีระพล อันมัย นักวิชาการ และศิลปิน