พบชาวบ้านกว่า 45 ครัวเรือน ไร้โฉนดที่กิน ซ้ำถูกเปลี่ยนเป็นที่ทิ้งขยะ ชุมชนโนนศิลาคุ้มบ้านน้อยนางาม อ.ชุมแพ ยังไม่มีแม้ไฟฟ้าใช้ ยื่นเรื่องถึง ผวจ.ขอนแก่น แก้ปัญหา

ศรายุทธ ฤทธิพิณ สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เรื่องและภาพ 

ขอนแก่น – สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินอีสาน รายงานว่า พบพื้นที่กลุ่มชาวบ้านกว่า 45 หลังคาเรือน ชุมชนโนนศิลาคุ้มบ้านน้อยนางาม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพร หลังมีการประกาศพื้นที่สาธารณะทับซ้อนพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน พบปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ปี 2534 ชาวบ้านยืนยันเข้ามาอยู่ก่อนประกาศ ทั้งยังมีการกำหนดให้พ้นที่เป็นที่ทิ้งขยะส่งผลต่อสุขภาวะคนในชุมชน 

สมศักดิ์ สีสาพิมพ์ ประธานโฉนดชุมชนบ้านโนนศิลาคุ้มบ้านน้อยนางาม (สมาชิกเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน คปอ.) กล่าวว่า อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2529 คืออยู่มาก่อนจะมีการประกาศที่สาธารณประโยชน์โนนสามพันตา ในช่วงปี 2534 พื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็ถูกอุทยานแห่งชาติภูเวียงประกาศทับซ้อนบนพื้นที่สาธารณประโยชน์โนนสามพันตาในบางส่วน

สมศักดิ์ สีสาพิมพ์ ประธานโฉนดชุมชนบ้านโนนศิลาคุ้มบ้านน้อยนางาม กับกองขยะในพื้นที่

ประธานโฉนดชุมชนกล่าวต่อว่า ในขณะนี้ปัญหาในสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จะทำหนังสือยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผจว.ขอนแก่น) เพื่อให้พิจารณาเร่งรัดตามมติวาระการประชุมเมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการถูกที่สาธารณประโยขน์โนนสามพันตาประกาศทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน 

สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า หลังจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ร่วมกับชุมนุมติดตามการแก้ไขปัญหาของอนุกรรมการฯทุกคณะ ระหว่างวันที่ 7 – 16 มีนาคม 2564 จากนั้นในพื้นที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐในท้องที่กับชาวบ้านและผู้แทนพีมูฟ แต่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ ตนจึงเตรียมเข้าพบ  ผจว.ขอนแก่น เพื่อยื่นหนังสือ ให้พิจารณาและได้มีคำสั่งไปยังหน่วยงานในพื้นที่ ให้ได้มีการเปิดประชุมแก้ไขปัญหา และลงตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ที่ราษฎรครอบครอง ชาวบ้านจะได้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการแก้ไขปัญหานโยบายภาครัฐ และเพื่อได้พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน และไฟฟ้า เพราะในหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันชาวบ้านแค่ขอต่อไฟใช้กันชั่วคราว ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

ภาพบรรยากาศภายในหมู่บ้าน ที่ยังไม่มีไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่นๆ เนื่องจากยังไม่มีทะเบียนบ้านและเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดิน

“แต่เดิมมีจำนวนไม่มากนัก อาศัยแสงสว่างจากตะเกียง เทียน ปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นรวมกว่า 45 ครัวเรือน จำนวนกว่า 100 คน ทั้งมีผู้สูงอายุและเด็กที่อยู่ในวัยกำลังเรียน ซึ่งชาวบ้านได้ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ชุมแพ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นกัน เพราะติดขัดกับทางองค์การบริหารส่วนตำลบขัวเรียง (อบต.ขัวเรียง) ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์” 

“ส่วนปัญหาที่ได้รับผลกระทบเรื่องขยะที่ทาง อบต.ขัวเรียง นำมาทิ้งในพื้นที่ของชาวบ้าน อยากให้มีมาตราการในการรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และฝังกลบให้หมด และที่สำคัญคือไม่อยากให้นำมาทิ้งในพื้นที่ชุมชน” สมศักดิ์  กล่าว 

image_pdfimage_print