กลุ่มนักกิจกรรมแสดงออกทางการเมือง นักเรียน-นักศึกษา เตรียมจัดกิจกรรมชุมนุมวันที่ 24 มิถุนายน 2564 พร้อมกันหลายพื้นที่ในภาคอีสาน ชูประเด็น การผูกขาดรัฐธรรมนูญ และยืนยันข้อเสนอปฎิรูปสถาบันกษัตริย์ พบจัดกิจกรรมอย่างน้อย 8 จังหวัด

อุบลราชธานี จัดกิจกรรม 2 ช่วงเวลา 06.00 น. อ่านประกาศคณะราษฎร 2475 บริเวณสะพายเสรีประชาธิปไตย และเวลา 17.00 น. กิจกรรม จากคณะราษฎร2475 สู่ราษฎรอุบล2564 ลานเทียนทุ่งศรีเมือง จัดโดยกลุ่ม คณะอุบลปลดแอกและกลุ่มคบเพลิง

ขอนแก่น จัดกิจกรรมบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 17.00 น. โดยกลุ่มคณะราษฎร โขงชีมูลและราษฎรขอนแก่น

กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “24 มิถุนา จิตวิญญาณคณะราษฎรไม่มีวันตาย” เวลา 16.00 น. บริเวณวงเวียนพระยาชัยสุนทร โดยกลุ่ม เสรีชนคนกาฬสินธุ์

สกลนคร จัดกิจกรรม “ดินแดนขบถ” เวลา 17.00 น. 17:30 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

มหาสารคาม จัดกิจกรรมกิจกรรม “ร่วมสดุดีและรำลึกการครบรอบ 89 ปี อภิวัฒน์สยาม” เวลา 17.00 น. บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มนิสิตพรรคชาวดิน

อุดรธานี กิจกรรม “ตามหาหมุดคณะราษฯ ปราบอำนาจประยุทธ์”​ เวลา 17.00-20.00 น. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หน้าสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี จัดโดยกลุ่ม อุดรพอกันที

นครราชสีมา จัดกิจกรรม”รื้อฟื้นคืนคณะราษฎร์” เวลา 18.00 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดโดย KoratMovement

นอกจากมีการจัดกิจกรรมในภาคอีสานแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรำลึกวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง , จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันชาติ คือวันที่คณะราษฎรวางรากฐานให้ประชาชน” และมีการจัดกิจกรรมออนไลน์ เช่น เสวนาออนไลน์ “ผู้หญิงคณะราษฎร 2575” ในแอปพลิเคชัน Clubhouse , เสวนาวิชาการออนไลน์ ประวัติศาสตร์อีสานกับการต่อสู่จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยกลุ่ม Isaan Study Group

image_pdfimage_print