ชาวกาฬสินธุ์จี้เทศบาลตำบลกมลาไสยคัดค้านสร้างโรงคัดแยกและโรงไฟฟ้าขยะ หวั่นกระทบชุมชน เหตุอยู่ในพื้นที่ลุ่ม-แหล่งทำกิน 

กาฬสินธุ์ – เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเทศบาลตำบลกมลาไสยเพื่อทวงถามคำถาม หลังจากเข้ายื่นหนังสือเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 กรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ RDF และโรงไฟฟ้าขยะ RDF เนื่องจากเกรงว่า จะเกิดปัญหากับ 20 ชุมชนรอบข้าง 

จดหมายระบุว่า เครือข่ายฯ ได้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโครงการสร้างโรงคัดแยกขยะ RDF และโรงไฟฟ้าขยะ RDF ซึ่งเทศบาลตำบลกมลาไสยเป็นเจ้าของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง  จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่า ไม่ควรรีบเร่งสร้างในระยะนี้

เครือข่ายฯ ได้ศึกษาข้อมูลโครงการสร้างโรงคัดแยกขยะ RDF และโรงไฟฟ้าขยะ RDF พบข้อมูลที่สำคัญหลายประการ อาทิ โครงการนี้อาจไม่ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทำให้ประชาชนในอำเภอกมลาไสยเกิดความสับสนและกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงเทศบาลตำบลกมลาไสย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ยังจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจน้อยเกินไป ทั้งที่เเป็นโครงการขนาดใหญ่ เพราะมีการตีความว่าเป็นกิจการนอกเขตเทศบาลตำลกมลาไสย ทั้งที่ยังไม่ระบุตำแหน่งการสร้างโรงไฟฟ้า RDF ที่ชัดเจน

นอกจากนี้จดหมายเปิดผนึกยังตั้งข้อสังเกตถึงการทำ MOU กับเทศบาลตำบลหลักเมืองที่อาจไม่สมบูรณ์ถูกต้องและสภาเทศบาลตำบลหลักเมืองไม่ได้เคยมีลงมติเกี่ยวกับ MOU โครงการนี้ฯ กับเทศบาลตำบลกมลาไสย

“เครือข่ายฯ พบว่า สถานที่ตั้งโครงการอาจไม่มีความเหมาะสม เพราะอยู่ในพื้นที่ลุ่ม  มีที่นาของประชาชนอยู่ล้อมรอบและอยู่ใกล้ชุมชน ดังนั้นจึงมีความเห็นร่วมกันว่าเทศบาลตำบลกมลาไสยควรยุติโครงการนี้ไว้ก่อน เพื่อหาทางออกร่วมกัน”จดหมายเปิดผนึกของเครือข่ายฯ ระบุ

image_pdfimage_print