แถลงการณ์มีใจความว่า จากกรณีที่มีการชุมนุมของกลุ่มประชาชน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่กรุงเทพฯ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำแรงดันสูง แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง กับผู้ชุมนุมและสื่อมวลชน

สมาคมฯ เห็นว่า การกระทำของเจ้าหน้าที่รุนแรงเกินกว่าเหตุและมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการควบคุมฝูงชน ไม่ได้ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก หรือประกาศแจ้งเตือนก่อนยกระดับปฏิบัติการต่อประชาชน เป็นเหตุให้มีประชาชนและสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บจำนวนไม่น้อย

สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นอีกครั้งที่ทำให้เรารู้สึกว่า เจ้าหน้าที่รัฐเลือกจะใช้ความรุนแรง ต่อประชาชนที่ชุมนุมโดยสันติ ปราศจากอาวุธ เป็นการตอกย้ำว่า เจ้าหน้าที่รัฐเลือกที่จะปฏิบัติกับประชาชนเช่นศัตรู และเป็นประจักษ์พยานว่า เจ้าหน้าที่รัฐเลือกที่จะใช้กำลังแทนการรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศร่วมกับท่าน

“ในฐานะผู้มีหน้าที่สังเกตการณ์และบันทึกข้อเท็จจริง สมาคมสื่อมวลชนอีสานจึงขอเรียกร้องให้ รัฐบาล ขอโทษ ประชาชน จากสิ่งที่ได้กระทำลงไป ยุติการใช้กำลังกับผู้ที่ชุมนุมที่มารวมตัวโดยสันติและปราศจากอาวุธ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนสามารถทำหน้าที่บันทึกเหตุการณ์อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง โดยไม่ถูกคุกคามหรือกีดกันรับฟังสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง และนำข้อเรียกร้องต่างๆ ไปพิจารณาปรับใช้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก”

ใจความแถลงการณ์ระบุ 

สมาคมสื่อมวลชนอีสานหวังว่า รัฐบาลจะรับฟังข้อเรียกร้องเหล่านี้ และเปลี่ยนแนวปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ชุมนุม และสื่อมวลชนในอนาคต เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นประโยชน์กับประชาชนถ้วนหน้า

ลงชื่อ

นนทรัฐ ไผ่เจริญ RFA/Benarnews

อติเทพ จันทร์เทศ The Isaan Record

วศินี พบูประภาพ สื่อมวลชน

จามร ศรเพชรนรินทร์ Shot Doc

เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา ประชาไท

ธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์ PLUS SEVEN

ณัฐชลี สิงสาวแห echo

หทัยรัตน์ พหลทัพ The Isaan Record

ปวรพล รุ่งรจนา echo

อภิวัฒน์ ทองเภ้า echo

เอื้อบุญ จงสมชัย VOICE

สมชาย แซ่ฟาด The Isaander

image_pdfimage_print