“การแต่งกายเป็นเพียงปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์เท่านั้น มันไม่ได้มาลดคุณค่าหรือเพิ่มคุณค่าความเป็นครู ขอให้เคารพ เพราะเราเป็นคนเหมือนกัน” เป็นข้อความรณรงค์ในแคมเปญ Next Uniform ของนักศึกษา ม.ขอนแก่นที่อยากให้คนมองคนเท่ากัน ไม่ใช่มองเสื้อผ้า 

อาชวิชญ์ อินทร์หา CitizenReporters#2 เรื่องและภาพ 

หมายเหตุ : วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในโครงการ Citizen Reporters รุ่น 2 “วิดีโอสั้นและสารคดีเบื้องต้น” ของ The Isaan Record 

image_pdfimage_print