เมื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีความฝันจะเป็นผู้พิพากษา แต่เขากลับพบว่า ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมฯ กลับมีมีถ้อยคำที่เสี่ยงต่อการตีความว่า HIV “อาจจะเป็นโรคติดต่อที่เป็นเหตุไม่เหมาะสมต่อการเป็นข้าราชการตุลาการ”

เขาจึงตั้งคำถามว่า “ทำไมผู้มีเชื้อ HIV จะทำอาชีพนี้ไม่ได้”

หมายเหตุ : The Isaan Record ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 

image_pdfimage_print