“การใช้ชีวิตวัยรุ่นในทุกวันนี้ การพกถุงยางอนามัยหรือการศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์แม้กระทั่งเรื่อง HIV อยากให้เข้าใจมันมากขึ้น มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด อยากให้เข้าใจในเรื่องของบุคคลคนรอบข้างที่เขาเป็นว่า มันใช้ชีวิตร่วมกันได้”เยาวชนผู้มีเชื้อ HIV ฝากถึงเพื่อนวัยเดียวกัน

หมายเหตุ : The Isaan Record ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ

image_pdfimage_print