ก้าวข้ามการตีตราของผู้มีเชื้อ HIV

กว่าจะก้าวข้ามการตีตราเชื้อ HIV เยาวชนผู้เชื้อฯ ผ่านอะไรมาบ้าง อะไรทำให้พวกเขาแข็งแรงทั้งจิตใจและร่างกาย The Isaan Record พาไปรู้จักพวกเขาและคุณจะรู้จัก HIV มากขึ้น

Scroll Up