1

สร้างโรงน้ำตาลบ้านไผ่ = ประวัติศาสตร์เมืองเพียล่มสลาย?

ชาวเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ลุกขึ้นมาปกป้องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองที่กำลังถูกแทนที่ด้วยโรงงานน้ำตาลและนิคมอุตสาหกรรม ถ้าพวกเขาไม่ทำอะไรเลยแหล่งอารยธรรมที่ร่ำรวยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็จะหายไปอย่างไม่มีทางกู้คืน  

อติเทพ จันทร์เทศ เรื่องและภาพ