เจ้าเมืองมัญจาคีรีในความทรงจำของลูกหลาน

“มัญจาคีรี” ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ในช่วงรัชกาลที่ 5 เคยมีสถานะเป็นเมืองหนึ่งของสยาม มีเจ้าเมืองชื่อ “จางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ” ที่สามารถสร้างเมืองให้อุดมสมบูรณ์จนผู้คนแห่เข้ามาอยู่อาศัย ปัจจุบันลูกหลานได้หล่อรูปปั้นไว้ให้ผู้คนได้ศึกษาและมอบเสื้อเจ้าเมืองให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่นให้ผู้คนได้เรียนรู้ 

อติเทพ จันทร์เทศ เรื่องและภาพ