คนริมรางโคราช เมื่อรถไฟความเร็วสูงมาหา..

ชาวชุมชนประสพสุขริมทางรถไฟโคราช พร้อมรื้อบ้านออกเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูง หากการรถไฟอนุมัติสัญญาเช่าที่แปลงใหม่ แต่ก็ยังไม่มีการรับประกันอย่างแน่ชัดทำให้หลายครอบครัวกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น

อติเทพ จันทร์เทศ เรื่องและภาพ