ศาลปล่อยตัว “อานนท์ นำภา” ชั่วคราว

ศาลกรุงเทพใต้ปล่อยตัว “อานนท์ นำภา” ชั่วคราว พร้อมวางเงินประกัน 3 แสนบาท พร้อมให้ติดกำไล EM 

กรุงเทพฯ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ทวิตข้อความว่า ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว อานนท์ นำภา ผ่านทางระบบออนไลน์กับศาลอาญากรุงเทพฯ ซึ่งศาลได้อนุมัติการปล่อยตัวชั่วคราว โดยได้ตีราคาประกัน 2 คดีเป็นเงิน 3 แสนบาท คดีแรก 2 แสนบาท ส่วนคดีที่ 2 จำนวน 1 แสนบาท 

ทั้งนี้ศาลมีเงื่อนไข 8 ข้อ ได้แก่ ห้ามทำกิจกรรมที่จะทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์และศาล ห้ามขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาล ห้ามโพสต์ข้อความยุยงปลุกปั่น หรือชักชวนให้มวลชนเข้าร่วม ห้ามทำกิจกรรมที่ก่อความวุ่นวาย ห้ามออกนอกเคหสถานในช่วง 1 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ให้ติดกำไลข้อเท้าติดตามตัวและให้รายงานต่อศาลทุก 30 วัน

ศาลได้เผยแพร่ข่าวต่อสื่อมวลชนมีข้อความว่า แม้อานนท์จะเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลเพิกถอนการปล่อยตัวมาแล้วครั้งหนึ่ง จนต้องถูกคุมขังในเรือนจำจนถึงปัจจุบัน การขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้จึงเป็นการให้โอกาสช่วงหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน 

“หากนายอานนท์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัดและเมื่อครบกำหนดให้มารายงานต่อศาลวันที่ 28 พฤษภาคม 2565”เอกสารจากศาลระบุ 

การประกันตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศาลอาญากรุงเทพใต้ เคยมีคำสั่งยกคำร้องไม่ให้ประกัน หลังจากกองทุนราษฎรประสงค์ระดมทุนเพื่อการประกันตัวได้ถึง 10 ล้านบาทภายใน 3 ชั่วโมง หลังขอรับบริจาค

อานนท์ นำภา เป็นทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ถูกจำคุกนานกว่า 7 เดือน

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

อานนท์ นำภา จากแฮรี่พอตเตอร์สู่การปฏิรูปสถาบัน

“อานนท์ นำภา” กับการรณรงค์ให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์