กลุ่มต้านเหมืองโพแทชวานรนิวาส จ.สกลนครเฮ  หลังศาลฎีกาตัดสินไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย บ.เอกชน 1.5 ล้านบาท เหตุการชุมนุมไม่ได้สร้างความเสียหายตามเอกชนร้องขอ

เครดิตภาพและข้อมูล : กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส

สกลนคร – จดหมายข่าวจากกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ระบุว่า สมาชิกกลุ่มฯ กว่า 30   คน ได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อเข้าร่วมรับฟังคำสั่งของศาลฎีกา กรณีที่กลุ่มฯ ยื่นคำร้องขอฎีกาในคดีที่สมาชิกจำนวน 9 คน ถูกบริษัทเอกชนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง กรณีที่ร่วมกันชุมนุมเพื่อคัดค้านการเข้าสำรวจการทำเหมืองแร่โพแทชของบริษัทเอกชน และศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ตัวแทนชาวบ้านจากกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่บริษัทเอกชนเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท 

ต่อมาชาวบ้านได้ยื่นอุทธรณ์ โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาว่า ชาวบ้านทั้ง 9 ได้กระทำการละเมิดโจทก์จริง แต่เรื่องค่าเสียหายศาลพิจารณาแล้วให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับแต่วันฟ้อง ชาวบ้านจึงยื่นฎีกา 

“ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับคำขอฎีกาของทั้งโจทก์และจำเลย โดยให้ความเห็นว่า “ ฎีกาของจำเลยทั้งเก้าไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย เพราะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วไม่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4” 

สุดตา คำน้อย ตัวแทนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร หนึ่งในผู้ถูกบริษัทเอกชนฟ้องร้องดำเนินคดีกล่าวภายหลังจากรับฟังคำพิพากษาว่า เคารพในคำสั่งของศาล ซึ่งการต่อสู้ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2565 แลกมาด้วยการถูกฟ้อง แต่ก็คุ้มค่าที่เสามารถรักษาทรัพยากรไว้ได้ 

“ถ้าเกิดเหมืองขึ้นเหมือนที่อื่นพื้นที่บ้านเราอาจจะเสียหายมากกว่านี้ การต่อสู้ 4-5 ปีที่ผ่านมา ต้องเสียเงิน 4  หมื่นก็เพียงพอแล้ว”ตัวแทนกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส กล่าวในจดหมายข่าว  

ขณะที่จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่กล่าวว่า คำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ให้ชาวบ้านต้องจ่ายค่าเสียหายให้บริษัทเอกชน 3 ล้านกว่า จนมาถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาที่ตัดสินให้จ่าย  4 หมื่นกว่า จึงถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของการต่อสู้ของชาวบ้าน 

“การที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาเช่นนี้ จึงทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ศาลท่านมองเห็นว่าการกระทำของชาวบ้านนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งการต่อสู้ของชาวบ้านไม่ใช่การต่อสู้เพื่อให้ยอดเงินที่ถูกฟ้องร้องลดลง แต่เราอยากได้บรรทัดฐานหรือมาตรฐานใหม่ๆ ในมุมมองของกฎหมายว่าการใช้สิทธิในการชุมนุมเพื่อคัดค้านการขุดเจาะสำรวจแร่ของชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากเหมืองต่างๆ  นั้นไม่ควรถูกฟ้องในฐานละเมิด”จุฑามาส กล่าว  

คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ “กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส” เพื่อคัดค้านโครงการเหมืองโพแทชในอำเภอวานรนิวาสและนำมาสู่การชุมนุมคัดค้านเพื่อไม่ให้มีการขุดเจาะสำรวจแร่ในพื้นที่เมื่อวันที่ 7- 14 พฤษภาคม 2561 บริเวณบ้านน้อยหลักเมือง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นำมาสู่การถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากบริษัทเอกชนทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้ตัวแทนชาวบ้าน 9 คน จ่ายค่าเสียหายแก่บริษัทฯ เป็นเงิน 1,500,000 บาท

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ค้านเหมืองแร่โพแทชเมืองสกลฯ ชัยชนะที่รอวันสิ้นสุด (1)

ค้านเหมืองแร่โพแทชเมืองสกลฯ ชัยชนะที่รอวันสิ้นสุด (2)

สมาชิกกลุ่มรักษ์วานรนิวาสพบอัยการฟังคำสั่งฟ้อง 27 ก.ค.นี้

image_pdfimage_print