ตัวแทนเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือต่อ จ.ขอนแก่น ค้าน พ.ร.บ.รวมกลุ่มฯ หวั่นรัฐราชการยึดอำนาจ ส่วน 12,222 รายชื่อภาคเอกชนเตรียมยื่นหนังสือค้านต่อนายกฯ พรุ่งนี้ 

ขอนแก่น – เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 สมาชิกเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่นเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ.… หรือ พ.ร.บ.การรวมกลุ่ม ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และกระทบต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย 

ในหนังสือของเครือข่ายระบุใจความสำคัญว่า หากร่างพระราชบัญญัติฯ การรวมกลุ่มผ่าน รัฐจะสามารถใช้อำนาจผ่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกำหนดโทษอาญาแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนและกีดกันองค์กรภาคประชาสังคมไม่ให้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนการทำงานกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อความไม่เป็นธรรมในสังคม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายชุมชนเมือง/สลัมสี่ภาค เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานในระบบ เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) จำนวน  1,867 องค์กรประชุมเตรียมความเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.รวมกลุ่มในวันนี้ (24 มีนาคม 2565)

บุญส่ง หมอยา ที่ปรึกษาเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่น

บุญส่ง หมอยา ที่ปรึกษาเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่น ระบุว่า การออกมายื่นหนังสือในครั้งนี้ เพื่อแสดงจุดยืนเครือข่ายฟืนฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่นว่าร่าง พ.ร.บ.รวมกลุ่มฉบับนี้กำลังลิดรอนสิทธิขององค์กรที่ผลักดันประเด็นในสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมในสังคม อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่องานเครือข่ายชาวชุมชนริมทางรถไฟที่กำลังถูกขับไล่ที่อยู่อาศัยจากโครงรถไฟความเร็วสูงที่กำลังก่อสร้าง เขามองว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ยกอำนาจในการตัดสินใจให้กับหน่วยงานราชการ 

“ปัญหาริมทางรถไฟที่เรากำลังแก้ไขปัญหาของชาวเครือข่ายรถไฟฯ จะได้รับผลกระทบกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แน่นอน การทำงานขององค์กรภาคประชาสัมคมและเครือข่ายเพื่อรวมตัวกันเรียกร้องถูกจับตามองอย่างที่สุด กฎหมายฉบับนี้ต้องใช้กำจัดองค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐอย่างแน่นอนและยังกำหนดโทษไว้อีก นี่คือความไม่เป็นธรรมอย่างที่สุด และตอนนี้อีกปัญหาชาวริมทางรถไฟคือยังไม่สามารถจ่ายค่าเช่าให้กับทางการรถไฟได้ ตอนนี้เรากำลังตั้งสหกรณ์ของชาวชุมชนเขตทางรถไฟ หากร่างฉบับนี้ผ่านการทำงานแก้ไขปัญหาขององค์กรด้านที่อยู่อาศัยคนจนเมืองจะมีปัญหามาก”ที่ปรึกษาเครือข่ายฟื้นฟูประชาสร้างสรรค์ขอนแก่น กล่าว 

วันพรุ่งนี้ (25 มีนาคม 2565) เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนจะไปยื่น 12,222 รายชื่อ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนว่า “พวกเราคัดค้านและไม่เอาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนทุกรูปแบบ” ต่อนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

image_pdfimage_print