ขอนแก่น – เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2565 กลุ่มราษฎรขอนแก่น เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แต่ผู้ว่าฯ และ ไม่สะดวกมารับหนังสือ โดยมีเลขารองผู้ว่าฯ มารับหนังสือแทน 

การยื่นหนังสือครั้งนี้เกิดขึ้นจากกระแสการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ดังนั้นทางกลุ่มจึงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและเรียกร้องให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณสู่ท้องถิ่น 

ก่อนยื่นหนังสือกลุ่มราษฎรขอนแก่นได้จัดกิจกรรมรณรงค์ถามความเห็นของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเอง โดยมีการเดินรณรงค์ภายในอาคารศาลากลางชั้น 1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยความเห็นส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตัวเอง 

ภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ หรือ ไนท์ ดาวดิน ตัวแทนกลุ่มฯ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำหนดทิศทางพัฒนาบ้านเกิด ให้ท้องถิ่นสามารถจัดการตัวเองได้ และต้องการชี้ให้เห็นว่า รัฐราชการส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัดทำหน้าที่เป็นองค์กรควบคุมท้องถิ่นและใช้งบประมาณของท้องถิ่น อีกทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงการถ่ายโอนบุคคลากรไปยังส่วนท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นจัดการงบประมาณ คือ คำตอบของประชาชน

“วันนี้อยากให้คนเห็นภาพบรรยากาศในต่างจังหวัดว่า ประเทศไทยไม่ได้มีแต่การเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ที่ขอนแก่นก็อยากเลือกตั้งผู้ว่าตัวเอง เราอยากรู้ความคิดเห็นของคนว่า ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งต่างจากคนในพื้นที่อย่างไร เราไม่เคยจำชื่อเขาได้เลย เราไม่รู้ว่า เขาเป็นใครมาจากไหน มีนโยบายอย่างไรในการพัฒนาจังหวัด อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด คือ กระบวนการทางประชาธิปไตย ไม่ใช่เพียงแต่ระดับประเทศ” 

ภานุพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า อำนาจส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่นมีความทับซ้อนกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีหน้าที่เป็นเครื่องมือควบคุมการทำงานของท้องถิ่น นายก อบจ.ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากรัฐราชการ และทำให้อำนาจของส่วนท้องถิ่นไม่มีความเป็นอิสระ เช่น นโยบายท้องถิ่นบางโครงการขัดต่อนโยบายของรัฐ เป็นต้น 

ระหว่างการทำกิจกรรมอยู่นั้นมีเจ้าหน้าที่ อส.กว่า 10 นาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กอ.รมน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

image_pdfimage_print