มข.และ มมส.ประกาศยกเลิกกิจกรรม Sotus รับน้องแบบละเมิดสิทธิ เริ่ม 18 มิ.ย.นี้ ใครพบเห็นยังรับน้องแบบเก่าให้แจ้งทันที 

อีสาน – เพจเฟซบุ๊กขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้โพสต์ข้อความเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่วนกลุ่มงานบริหารงานวิทยาเขตหนองคาย จะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

ทั้งนี้ยังมีข้อความอีกว่า องค์การฯ ได้เล็งเห็นข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านๆ มาในการจัดกิจกรรม ในวาระการเข้ามาทำงานประจำปีการศึกษานี้จึงได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาและร่วมออกแบบกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ทำให้ทางคณะทำงานบริหารองค์การนักศึกษาได้ร่วมสร้างกิจกรรมใหม่และปรับเปลี่ยนตามความต้องการนักศึกษาโดยแท้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่องค์การนักศึกษาได้ตั้งไว้ 

“องค์การนักศึกษาไม่อนุญาตให้องค์กรที่อยู่ในการดูแลขององค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นระบบโซตัส และ องค์การนักศึกษาไม่สนับสนุนระบบโซตัสในทุกรูปแบบในทุกหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

ในการจัดกิจกรรมจะไม่เป็นการบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการกระทำที่เป็นการกดขี่ กดดัน ด้วยคำพูดหรือการกระทำใดที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยให้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิในการเป็นมนุษย์”ประกาศระบุ  

นอกจากนี้ยังมีข้อความอีกว่า หากนักศึกษาท่านใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ กล่องข้อความเพจองค์การนักศึกษาทั้งเพจหลักและเพจส่วนกลุ่มงานบริหารงานวิทยาเขตหนองคาย เพื่อตรวจสอบรวมถึงแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

ขณะที่เพจเฟซบุ๊กของของค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ประกาศข้อความที่มีใจความคล้ายกันว่า ขอยกเลิกกิจกรรม SOTUS และกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมขององค์กรนิสิต สโมสรนิสิต หรืออื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง/มีกิจกรรมลักษณะดังกล่าว

“ทางกองกิจการนิสิต องค์การนิสิตและสโมสรนิสิตคณะต่างๆ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากกิจกรรม SOTUS และการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบว่ายังมีการกระทำ หรือการจัดกิจกรรมในลักษณะ SOTUS และละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยอยู่ จะยุติการจัดกิจกรรมนั้นโดยทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ” 

image_pdfimage_print