กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรฯ รวมตัวยื่นคัดค้านโครงการเหมืองแร่โพแทชถึงผู้ว่าฯ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมให้ทุกหน่วยงานยุติทุกกระบวนการ หลังยื่นฟ้องศาลปกครอง 

อุดรธานี – เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานีได้รวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้านการออกประทานบัตรเหมืองแร่โพแทชอุดรธานี ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี 

แถลงการณ์มีเนื้อหาภายในหนังสือคัดค้านมีการแสดงเหตุผลในการคักคัดการเร่งผลักดันประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โพแทชอุดรธานี ดังนี้

1.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้ฟ้องต่อศาลปกครอง ขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นนายกรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ควรรอให้ศาลปกครองศูนย์สุดตัดสินคดีถึงที่สุดเสียก่อน

2.บริษัทเอเซีย แปซิฟิก โพแทช คอร์ปอเรชั่นจำกัด จะต้องดำเนินการปิดประกาศขอประทานบัตรจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา 56 มาตรา 82 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2560 ใหม่ทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนที่แตกต่างจากที่พระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2560 กำหนดไว้แต่บริษัท เอเซีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่นจำกัด ยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

บรรยากาศการยื่นหนังสือของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี

3. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 49 หลังจากขึ้นรูปแผนที่จะมีการประกาศที่ทำการอบต.ในพื้นที่ขอประทานบัตรอำเภอและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดโดยให้เวลาประชาชนคัดค้าน 20 วันซึ่งทางกลุ่มได้ยื่นคัดค้านไปแล้วแต่ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด ตามระเบียบหลังจากที่ประชาชนในพื้นที่คัดค้านผู้ว่าราชการจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาคำค้านในข้อเท็จและข้อกฎหมายโดยกลุ่มได้รวบรวมผู้มีเอกสารสิทธิ์ยืนกว่า 4000 กว่ารายชื่อ(พระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2560 ได้ให้ระยะเวลาการคัดค้าน 30 วันในการปิดประกาศ)

4.บันทึกการประชุมสภาอบต.ห้วยสามพาด มีมติคัดค้าน 12 ต่อ 9 ค้านโครงการเหมืองแร่โปแตชอุดรธานี 

เจษฎา ปานะถึก ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มารับหนังสือคัดค้านในครั้งนี้ด้วยตนเอง แต่ยังไม่ได้ชี้แจงว่า จะมีแนวทางอย่างไรต่อไป

หนึ่งในผู้ยื่นหนังสืออธิบายว่า ผู้ยื่นขอประทานบัตร บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โพแทช คอร์เปอเรชัน จำกัด และกระทรวงอุตสาหกรรม ไม่สามารถตอบคำถามของประชาชนว่า หากมีเหมืองแร่โพแทชเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรให้เป็นรูปธรรมและไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้จึงมีการรวมตัวเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านในครั้งนี้

image_pdfimage_print