มื่อคนเท่ากัน ทุกชีวิตก็เท่ากัน ไม่จำเป็นต้องมีใครเหนือกว่าใคร หรือต้องกราบกรานใคร

โดย เมฆ ครึ่งฟ้า

ไม่มีหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาล

ไม่มีหรอกศีลธรรมอันดีงาม

มีแต่สามัญชนคนอย่างเราๆ 

ที่จะต้องยกระดับศักดิ์และสิทธิ์ของกันและกันเอง 

ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

ในฐานะประชาชนซึ่งเป็นพลเมือง 

จงปลดปล่อยตนออกจากความศักดิ์สิทธิ์ 

และศีลธรรมอันจอมปลอมของชนชั้นนำผู้ถืออำนาจปกครอง

จงละอายต่อการกราบที่สยบยอม 

เพียงเพื่อได้อิ่มกล้วยยอมอยู่ในอำนาจระบบอุปถัมภ์ขนาดใหญ่ 

ซึ่งไม่ต่างจากการกราบ แบบไพร่ ทาส

image_pdfimage_print