คอมมิวนิสต์ในป่าดงพระเจ้า แดนสนธยา หรือ “แหล่งแสวงหา”

ในอดีต “ป่าดงพระเจ้า” เคยเป็นฐานปฏิบัติการของคอมมิวนิสต์กินพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดสกลนคร ป่าแห่งนี้เป็นที่สนับสนุนของเตียง ศิริขันธ์ และวีรบุรุษภูพานอีกหลายคน 

อีกทั้งยังเป็นชัยภูมิทางการเมืองในการจัดตั้งชาวบ้านให้มีความคิดอ่านทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์การเมืองอีสาน 

The Isaan Record ลงพื้นที่ถอดสลักชุดความคิดของนักแสวงหาที่เคยใช้ชีวิตเป็นคอมมิวนิสต์ ในดงป่าใหญ่แห่งนั้นว่า จนถึงวันนี้พวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าดงพระเจ้า 

อาชวิชญ์ อินทร์หา เรื่องและลำดับภาพ