เมื่อ 82 ปีที่แล้ว มีชาวคริสต์ 7 คนถูกกวาดล้างจากแดนอีสาน เพราะถูกกล่าวหาว่า นับถือศาสนาของผีห่าซาตานและฝักใฝ่ต่างชาติ แต่พวกเขากลับยอมตายแทนการเปลี่ยนศาสนาจนถูกสังหารโหด ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า “มรณสักขีแห่งสองคอน จ.มุกดาหาร”

The Isaan Record จึงนำเสนอเรื่องราวความแตกต่างทางความเชื่อจนมาสู่เหตุโศกนาฎกรรม ซึ่งวันนี้ (22 ตุลาคม 2565) เมื่อ 33 ปีที่แล้ว ศาสนจักรโรมันคาทอลิกแห่งนครรัฐวาติกันยกย่องบุคคลทั้ง 7 ว่าเป็นผู้เสียสละที่เรียกว่า “บุญราศี”

อาชวิชญ์ อินทร์หา ลำดับภาพ

image_pdfimage_print