อาชวิชญ์ อินทร์หา เรื่อง

กลุ่มประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (คปน.ภาคอีสาน) ภาพ

กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มราษฎรโขงชีมูน คณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล(คปน.ภาคอีสาน)  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน(คปอ.) ขบวนการอีสานใหม่ และกลุ่มดาวดิน สามัญชน พร้อมภาคประชาสังคมทยอยเดินทางไปยังลานคนเมือง กรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนไหว “หยุด APEC 2022 ขับไล่ประยุทธ์และพวก“ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน

ภานุพงศ์ ศรีธนานุวัฒน์ ตัวแทนคณะกรรมการประชาชนคัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (คปน.ภาคอีสาน) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ รัฐบาลกับกลุ่มนายทุนกลุ่มพลังประชารัฐ พยายามที่จะผลักดันโครงการที่เรียกว่า เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG โดยคณะกรรมการบริหารโครงการ BCG เป็นกลุ่มนายทุนที่อยู่ฝั่งรัฐเผด็จการมาโดยตลอดและได้ผลประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลมาตั้งแต่ปี 2557 

“ในภาคอีสานที่เห็นได้ชัด คือ โครงการโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล อีก 29 เเห่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มทุนของบริษัทน้ำตาลขนาดใหญ่ที่พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นโดยไม่ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่และยังได้นั่งเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ BCG“ ภานุพงศ์ กล่าว

 นอกจากนี้กลุ่มต่างๆ ที่ร่วมชุมนุมยังให้เหตุผลถึงการไม่ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรพยายามของรัฐบาล อาทิ กลุ่มเคลื่อนไหวเรื่องป่าไม้ แม่น้ำ ทรัพยากรแร่ ที่ผ่านมากลุ่มดังกล่าวได้สะท้อนปัญหาต่อรัฐบาลเรื่องการกำหนดนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของคนในพื้นที่ จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการแย่งชิงทรัพยากรจากชุมชน แต่ไม่มีเสียงตอบรับ 

“นี่จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกการประชุมและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกำหนดโครงการพัฒนาด้วยตนเอง อีกทั้งยังยืนยัน 3 ข้อเรียกร้องคณะราษฎร ได้แก่ 1. ให้ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะยุบสภาและลาออก 2.จัดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูน 3.ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” เขากล่าว 

การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือ เอเปค คือ เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาด้านอื่นๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค

ทั้งนี้การประชุมของเอเปค ประกอบด้วยการประชุมย่อยต่างๆ ในระดับนโยบาย ได้แก่ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค การประชุมรัฐมนตรีเอเปค การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค การประชุมรัฐมนตรีคลังเอเปค การประชุมรัฐมนตรีสาขาต่างๆ การประชุมระดับปฏิบัติการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค

image_pdfimage_print