เครือข่ายชาวบ้านน้ำชีตอนล่างขู่ปักหลักค้างคืนหน้าศาลากลางยโสธร ทวงคืนสัญญาแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื้อรัง 14 ปี

อัยการ ศรีดาวงศ์ เรื่อง

กชกร บัวล้ำล้ำ ภาพ Citizen Reporter of The Isaan Record

ยโสธร – 22 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. เครือข่ายชาวบ้านน้ำชีจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรกว่า 800 คน ได้รวมตัวกันบริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย ก่อนเดินรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนระหว่างทางไปยังศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อทวงถามความคืบหน้าการจัดทำข้อมูล โดยเฉพาะภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุ จังหวัดยโสธร เพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร หลังจากครบกำหนดในการแก้ไขปัญหาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

ต่อมา 13.00 น.เครือข่ายฯ ได้ปราศรัยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 14 ปี พร้อมกับอ่านแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดประสงค์ในการมาชุมนุมเพื่อยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะประธานคณะทำงานฯ

ทั้งนี้แถลงการณ์ของเครือข่ายฯ มีใจความว่า ตามมติคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ (ปี พ.ศ. 2543- 2543) จากโครงการฝายร้อยเอ็ด โครงการฝายยโสธร-พนมไพร และโครงการฝายธาตุ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรมแกรม Zoom) มีมติดังนี้ 1.มอบหมายให้ตัวแทนคณะทำงาน 4 คนไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการแปลงข้อมูลภาพถ่าย คือ พัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง, อมรรัตน์ วิเศษหวาน ตัวแทนกลุ่มเกษตร, ตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด และ อาจารย์กิตชัย ดวงมาลย์ อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับมติที่ 2 คือ ลดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานในการส่งมอบดิจิตัลไฟล์ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 3. เห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ(ปี พ.ศ.2543-2547) จากโครงการฝายร้อยเอ็ด และฝายยโสธร-พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังได้ทวงสัญญาดังนี้

1.เรื่องกรอบระยะเวลาการแปลภาพถ่ายทางอากาศจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

2.กำหนดวันการประชุมคณะทำงานฯ ในการรับรองพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธรจะเกิดขึ้นวันไหน

ประทานพร พละศักดิ์ ชาวจังหวัดยโสธร และหนึ่งในผู้ร่วมชุมนุม ให้สัมภาษณ์ว่า แต่ก่อนน้ำท่วมขังแค่ 7-8 วันน้ำก็ลดลงแล้ว แต่พอทำเขื่อนก็กลายเป็นว่า น้ำเกือบท่วมถาวร ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน

“2-3 เดือนมาแล้วที่น้ำมันท่วม มันเน่าเบิ่ดละเด้ข้าว สุมื้อนี่เป็นชาวนา เฮ๊ดนากะได้ซื้อข้าวกิน มันบ่คือแต่กี้ที่น้ำท่วมระยะสั้น แต่ว่าสุมื้อนี่บ่เป็นแนวนั่น แทบสิเอิ้นได้ว่าถาวรเลย เพราะมันมีหม่องกักหม่องกั้นหลาย เฮ๊ดให่น้ำในแม่น้ำชีมันเลยไปบ่สะดวก”ชาวบ้านเล่าความเดือดร้อน

เธอยังเรียกร้องว่า ต้องการให้เจ้าหน้าที่ชดเชยและเยียวยา เพราะได้เรียกร้องมากว่า 14 ปีแล้ว ในการชุมนุมครั้งนี้เครือข่ายฯ ระบุว่า หากไม่มีคำตอบจะปักหลักค้างคืนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานในวันถัดไป

หลังจากเจราจานานกว่า 2 ชั่วโมง ต่อมาทางผู้ว่าฯ ได้ส่งชัยวัฒน์ ชัยเวชวิศิษฐ์ ปลัดจังหวัดยโสธรมารับหนังสือ โดยได้ข้อสรุปดังนี้

1. จะขอส่งผลการตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมแต่ละหมู่บ้าน เมื่อแล้วเสร็จให้ผู้ประสานงานฯ
2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมของจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
3. จะมีการประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร

.

.

image_pdfimage_print