พรรคปฏิวัติมอดินแดงชูนโยบาย นักศึกษาเลือกอธิการบดี ชุดครุยเสรีเพศ

“พรรคปฏิวัติมอดินแดง ” ชูนโยบาย “เลือกตั้งอธิการบดีโดยเสียงจากนักศึกษา” และสนับสนุน ยกเลิกใบรับรองเพศสภาพในงานรับปริญญาฯ

ขอนแก่น – 17 มกราคม 2566 พรรคปฏิวัติมอดินแดง กลุ่มตัวแทนนักศึกษาผู้ลงสมัครเลือกตั้ง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวนโยบายสำคัญของพรรค เพื่อเป็นกุญแจในการปลดล็อกศักยภาพมหาลัยให้เป็นพื้นที่ของนักศึกษาและสังคมอย่างแท้จริง ผ่านนโยบาย “เดินหน้าปฏิวัติ” ที่มาพร้อมกับนโนบาย “3 ปลดล็อก” ได้แก่ ปลดล็อกพื้นที่เพื่อนักศึกษา ปลดล็อกชุดรับปริญญา และปลดล็อกผู้บริหาร

พรรคปฏิวัติมอดินแดงก่อตั้งเมื่อปี 2562 โดยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา โดยปณิธานของพรรคนั้นได้ชูอุดมการณ์ “ปฏิวัติมอดินแดง สร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน” พร้อมกับสัญลักษณ์ III แสดงถึงนัยยะของ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยที่ต้องการต้องการสื่อสารถึงหมายหมุดสำคัญ โดยมีนโยบาย “ถึงเวลาปฏิวัติ” เป็นนโยบายขับเคลื่อนเริ่มต้นของพรรค

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคปฏิวัติมอดินแดง

“เรายังคงยืนหยัดต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรม และจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง จนกว่าเราจะถึงสังคมที่เราใฝ่ฝัน เริ่มจากถึงเวลาปฏิวัติเพื่อเดินหน้าปฏิวัติ” ชานนท์ อาจณรงค์ หัวหน้าพรรคปฏิวัติมอดินแดงกล่าว

สำหรับนโยบายของพรรคนั้น อัณฑกาณร์ ชำนาญภิรมณ์ กล่าวถึงปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อพื้นที่การแสดงออกของนักศึกษา ที่ทำให้พรรคต้องชูนโยบายปลดล็อกพื้นที่ว่า นับจากปี 2561 ถึงปี 2563 ชมรมได้รับเงินสนับสนุนน้อยลงไปเรื่อยๆ ขณะที่อุปกรณ์ก็ชำรุดทรุดโทรม การเบิกเงินงบประมาณก็ยากลำบาก ทำให้บางชมรมต้องปิดตัวลงไป

พรรคชี้แจงผ่านแฟนเพจว่า การปลดล็อกศักยภาพของนักศึกษา ด้วยนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการในการทำกิจกรรมที่หลากหลายของนักศึกษา สามารถเป็นจริงได้ผ่านการดันเพดานงบประมาณองค์กรกิจกรรมนักศึกษา และเปิดพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงความสามารถของนักศึกษา

นอกจากนี้ยังต้องการให้หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น “หอศิลป์เพื่อนักศึกษา” เปิดพื้นที่หอศิลป์ให้นักศึกษาสามารถนำผลงานขึ้นจัดแสดง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

ชานนท์ อาจณรงค์ หัวหน้าพรรคปฏิวัติมอดินแดง

ส่วนการเสนอนโยบายเกี่ยวกับการเลือกสรรอธิการบดีของมหาลัย ชวัลรัตน์ ชัยนา ผู้ลงสมัครตัวแทนสมาชิกสภานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความเห็นว่า การเลือกตั้งอธิการบดีนั้นต้องมาจากเสียงนักศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือประโยชน์จากนโยบายโดยตรง สืบเนื่องจากข้อพิพาทระหว่างผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผลการหยั่งคะแนนแคนดิเดตจากนักศึกษามีความขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้นักศึกษาตั้งคำถามต่อระบบการคัดเลือก ตรวจสอบ หรือคัดค้านกระบวนการเลือกสรรอธิการบดีในมหาวิทยาลัย

โดยพรรคฯ อธิบายผ่านแฟนเพจว่า นักศึกษาทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกผู้บริหารของตน เพราะมหาวิทยาลัยไม่ใช่พื้นที่ของใครคนใดคนหนึ่ง พรรคต้องการปลดล็อกให้นักศึกษามีสิทธิในการเลือกผู้บริหาร โดยเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเพื่อนักศึกษาทุกคนภายในมหาวิทยาลัย ได้มีสิทธิในการเลือกผู้บริหารสถานศึกษาของตน อีกทั้งสามารถกำหนดอนาคตในสถานศึกษาของตนเอง

นอกจากนี้ พรรคปฏิวัติมอดินแดงยังพร้อมสนับสนุนนโยบาย “ชุดครุยเสรีเพศ” ซึ่งเป็นนโยบายยกเลิกการยื่นคำร้องขอแต่งกายตามเพศสภาพในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ทางพรรคเคยรวบรวมรายชื่อเสนอร่างข้อบังคับเครื่องแบบและการแต่งกายในปีที่แล้ว มาพิจารณาและนำกลับสู่สภานักศึกษาเพื่อปลดล็อกชุดรับปริญญาอีกครั้ง

โดยพรรคระบุว่า นักศึกษาทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสำคัญอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พรรคต้องการปลดล็อกให้บัณฑิตมีสิทธิในการเลือกใส่ชุดรับปริญญาตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารใดๆ มารับรองว่าตนมีเพศกำเนิดอย่างไร โดยเสนอให้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับการแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้บัณฑิตทุกคนมีเสรีภาพในการแต่งกายตามวิถีของตน เมื่อชุดรับปริญญามีสถานะที่ไร้เงื่อนไขของการเป็นเครื่องแบบตามระบบเพศทวิลักษณ์ (Gender Binary) แล้วนั้น ชุดรับปริญญาจะเป็นชุดรับปริญญาเพื่อทุกคนอย่างแท้จริง

สำหรับการเลือกตั้งสภานักศึกษาจะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 – 17:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น