วัด สถานที่แห่งความสงบ ร่มเย็น ที่พึ่งพาของพุทธศาสนิกชนและคนในชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ในช่วงเวลาหนึ่ง วัดบูรพาภิรมย์ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ถูกใช้เป็นสถานที่สอบสวนและทรมานเพื่อรีดเค้นข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2506 ซึ่งอยู่ในรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

The Isaan Record ได้สำรวจมุมมองทางประวัติศาสตร์ผ่านการบอกเล่าของอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ผ่านเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอส่องดาว รวมถึงวัดบูรพาภิรมย์แห่งนี้

image_pdfimage_print