เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา แบม อรวรรณ ภู่พงษ์ และ ตะวัน ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ สองนักกิจกรรม ประกาศยื่นขอถอนประกันตัวเองในคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 รวมถึงการอดน้ำอดอาหารเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ

  1. ขอให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
  2. หยุดดำเนินคดีกับประชาชนที่ใช้สิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง
  3. พรรคการเมืองทุกๆ พรรคต้องมีส่วนร่วมในการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116

The Isaan Record ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนักกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่น ถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งการประท้วงโดยการอดน้ำและอาหารรวมไปถึงการยืนหยุดขัง ที่คู่ขนานไปพร้อมกับกิจกรรมที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครฯ

image_pdfimage_print