กลวิธีการขายของสินค้าทุกวันนี้แยบยลขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งได้นำชุดนักเรียนมาให้พนักงานใส่ ทั้งที่พวกเขาไม่มีสถานะเป็นนักเรียนแล้ว เหตุผลหนึ่งก็เพื่อเรียกความสงสารจากลูกค้า ซึ่งเป็นเป็นคนผ่านทางนั่นเอง 

เรื่อง ปริตต์ อุปแก้ว

หมายเหตุ : ผลงานชิ้นนี้อยู่ในโครงการ Journalism that Builds Bridges (JBB) สนับสนุนโดย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ สถานทูตฟินแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ UNDP และ UNESCO

image_pdfimage_print