พื้นที่โคกหินขาวเคยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น แต่ปี 2535 พื้นที่กว่า 2 พันไร่ กลับถูกหน่วยงานรัฐปักหมุดเป็นพื้นที่สาธารณะและมีโครงการจะสร้างโรงงานแป้งมันในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านไม่ยินยอม กระทั่งนำมาสู่การต่อสู้ครั้งใหญ่ 

แต่จนถึงตอนนี้ข้อพิพาทที่ดินโคกหินขาวระหว่างชาวบ้านกับรัฐก็ยังไม่สิ้นสุด เพราะการปักหมุดดังกล่าวทำให้จนถึงขณะนี้มีหลายคนที่ไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินได้ 

หมายเหตุ : ผลงานชิ้นนี้อยู่ในโครงการ Journalism that Builds Bridges (JBB) สนับสนุนโดย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ สถานทูตฟินแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ UNDP และ UNESCO

image_pdfimage_print