แรงงานพลัดถิ่น เมื่อถึงเวลากลับบ้าน

วิกฤตโควิดทำให้แรงงานจำนวนไม่น้อยตกงานและหวนคืนกลับบ้านเกิด แต่ก็มีแรงงานจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตกงาน แต่คิดถึงบ้านในช่วงยุคข้าวยากหมากแพง เพราะเขาคิดว่า อ้อมกอดอันอบอุ่นมีคุณค่ามากกว่าการอยู่อย่างเยือกเย็นในเมืองในห้วงยามที่ต้องการการพึ่งพา

หมายเหตุ : ผลงานชิ้นนี้อยู่ในโครงการ Journalism that Builds Bridges (JBB) สนับสนุนโดย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ สถานทูตฟินแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ UNDP และ UNESCO