24 มิถุนายน 2566 กลับมาอีกครั้งสำหรับ Isaan Pride Festival 2023 กิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ โดยภาคประชาสังคม ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศฟ้าครึ้มฝน เดิมจัดที่สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก จึงเริ่มตั้งขบวนพาเหรดที่บริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตรไปยังสถานีขนส่งฯ เก่า จ.ขอนแก่น โดยในปีนี้มาในธีม “อีสานเฮาเท่ากัน เพศเท่าเทียม” โดยเริ่มเดินขบวนพาเหรดตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

กรกนก คำตา หนึ่งในคณะผู้จัดงาน ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงเรื่องการยุติการตั้งครรภ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกล่าวถึงสุขภาวะทางเพศของผู้หญิงและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศข้างมาสคอตรูปจิ๋มว่า อวัยวะเพศหญิงไม่ใช่สิ่งที่ด้อยค่า แต่สามารถพูดถึงได้อย่างภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับเรื่องการเป็นประจำเดือน การใช้ผ้าอนามัย ตลอดจนการทำแท้งก็ควรเป็นสิ่งที่พูดได้โดยเปิดเผย

“อวัยวะเพศหญิงไม่ใช่ของต่ำ เลือดประจำเดือนไม่ใช่ของต่ำหรือเรื่องสกปรก เป็นเรื่องที่พูดถึงได้จับต้องได้ เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่มีอวัยวะเพศเป็นจิ๋ม เราสามารถภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งสะท้อนทัศนคติในอีสานว่า การมีประจำเดือน เป็นสิ่งที่เรื่องทำให้มันไม่ถูกพูดถึง การซักกางเกงใน การสวมผ้านามัย ไปจนถึงเรื่องการทำแท้งควรเป็นเรื่องที่คุยหรือปรึกษากันได้ ไม่ใช่เรื่องบาปบุญแต่อย่างใด”

กรกนก ยังกล่าวอีกว่า การยุติการตั้งครรภ์ในประเทศไทยถูกกฎหมายแล้ว รวมไปถึงมีสิทธิจาก สปสช. ในการเข้ารับบริการ แต่ขณะนี้หลายโรงพยาบาลยังไม่สามารถให้เข้ารับบริการได้

“โรงพยาบาลรัฐในเมืองขอนแก่น ไม่มีให้ทำแท้ง ต้องไปใช้บริการในคลินิกเอกชนเท่านั้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงสวนทางกับค่าแรงขั้นต่ำ” กรกนก คำตา

สำหรับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นมีเงื่อนไขในการยุติการตั้งครรภ์ ดังนี้ ผู้เข้ารับบริการต้องมีอายุน้อยกว่า 15 ปี ต้องมีความผิดปกติ เช่น ตัวอ่อนพิการ หรือคนไข้ต้องอยู่ในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งหมายถึงใน จ.ขอนแก่น เท่านั้น

ส่วนการทำแท้งในที่อื่นมีเงื่อนไขแตกต่างกันดังนี้

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ขอนแก่น (สวท.) รับยุติการตั้งครรภ์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม แต่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลบ้านไผ่ สามารถรับบริการยุติตั้งครรภ์ได้ตามกฎหมาย อายุครรภ์ต่ำกว่า 24 สัปดาห์

โรงพยาบาลน้ำพอง รับการส่งต่อเฉพาะในโรงพยาลเท่านั้น และต้องได้รับการประเมินเรื่องสุขภาพจิตและทางเศษฐกิจก่อน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี นักเรียน นักศึกษา หรือผู้มีโรคประจำตัวร้ายแรง ภายใต้การเซ็นต์รับรองจากแพทย์สองคน

บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวแถลงการณ์ว่า

“เทศบาลพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการสร้างสังคมที่เสมอภาค มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน กลุ่มผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อไป”

ทั้งนี้มีตัวแทนจากพรรคก้าวไกลตอบรับการมาร่วมงาน ซึ่งเป็นพรรคเดียวที่ตอบรับจากทั้งหมด 3 พรรคการเมือง

image_pdfimage_print