มหาสารคามร่วมคณะก้าวไกลจัดกิจกรรมรำลึก 91 ปี ประชาธิปไตย Pride Month งานรวมเสรีภาพและเท่าเทียม

มหาสารคามร่วมคณะก้าวไกลจัดกิจกรรมรำลึก 91 ปี ประชาธิปไตย Pride Month งานรวมเสรีภาพและเท่าเทียม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมขบวนพาเหรดสู่ตลาดไนท์พลาซ่า

มหาสารคาม – เวลา 16.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2566 หลังจากพิธีเปิดกิจกรรม และการกล่าวถึง การเมืองในอดีต สู่ปัจจุบัน โดย รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาชนจำนวนมากร่วมวางดอกไม้ พันผ้าสะท้อนความรู้สึก รอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและร่วมกันร้องเพลงวันชาติเป็นการรำลึกถึง 91 ปีแห่งประชาธิปไตยหลังการปฏิวัติสยามในวันนี้เมื่อปี 2475

เวลา 16.30 น. มีการจัดกิจกรรมขบวนพาเหรด โดยขบวนเริ่มที่สำนักงานเทศบาลมุ่งหน้าสู่ตลาดไนท์พลาซ่า ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามแห่ร่วมขบวนกันอุ่นหนาฝาคั่ง มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงเสรีภาพและความเท่าเทียมตลอดจนจบขบวน

เวลา 17.30 น. เริ่มกิจกรรม Pride Month มีการแสดงของพี่น้องชาว LGBTQIA+ จังหวัดมหาสารคาม รวมถึงการขึ้นกล่าวในหัวข้อ “LGBTQIA+ กับเสรีภาพทางสังคม”

ภาพ: ธีระวัฒน์ พรรณะ