22 สิงหาคม 2566 – เวลา 15.23 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภามีการประชุม ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี มีการเสนอรายชื่อหนึ่งเดียว คือ เศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ผลการลงมติในสภาปรากฎว่านายเศรษฐามีคะแนนสนับสนุน 482 เสียง ผ่านเกณฑ์ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

สำหรับสมาชิกรัฐสภานั้นมีทั้งหมด 747 คน วันนี้มีผู้มาลงมติทั้งหมด 728 คน ที่สุดหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. ปรากฎว่ามีมติดังนี้

เห็นชอบ 482 คน

ไม่เห็นชอบ 165 คน

งดออกเสียง 81 คน

image_pdfimage_print