แดนอีสานไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ “แก้วใส” เจ้าของเพจ แก้วใส : Daily Life Story จึงแหกกฎภภาพจำของคนต่างถิ่นที่มองอีสานว่า เป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้ง คนอยู่ต้องโง่ จน เจ็บ และไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์ เพื่อให้คนเข้าใจชีวิตและวัฒนธรรมของคนอีสานแบบใหม่ ด้วยการเล่าแบบเรียลๆ เน้นใช้ภาษาท้องถิ่นเมืองสกลนครปนกับภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ชุด Isaan Influencers ผู้ส่งเสียงแห่งอีสาน บอกเล่าเรื่องราวในบ้านเฮา

image_pdfimage_print